چند جمله زیبا در موردبخشندگی

بخشندگی  

 

بخشش درختی از درختان بهشت است که شاخه هایش  به سوی زمین اویخته است.هر کس که شاخه ای از ان را بگیرد،ان شاخه او را به بهشت خواهد برد.  حضرت محمد (ص)   

 

 

از کسی که به شما ستم کرده است گذشت کنید همان طور که دوست دارید دیگران از شما گذشت کنند. امام صادق (ع)

 

بخشنده کسی است که انچه خدای تعالی بر او واجب نموده است را بپردازد. امام موسی کاظم (ع)   بخشنده خوشرفتار در پناه خداست. امام موسی کاظم (ع)   که پاداش را باور داشته باشد،در بخشش مردانگی می نماید. امام موسی کاظم (ع)

 

هر کسی که فردی را ببخشد بهترین هدیه را به او داده است. امام علی (ع)   ما اگر بخواهیم خداوند از گناهانمان در گذرد،باید نسبت به دیگران عفو و بخشش داشته باشیم. امام صادق (ع)

 

 

 

هر که بخشنده باشد،اقایی کند. امام حسین (ع)

 

 

انانکه افتاب را به زندگی دیگران ارزانی می دارند،نمی توانند خود از ان بی بهره باشند.

سر جیمز باری

/ 0 نظر / 29 بازدید