# یک_سبد_گل

زندگی

                                                                          زندگی را از طبیعت بیاموزیم،چون بید متواضع،چون سرو راست قامت،چون صنوبر صبور،چون بلوط مقاوم،چون رود روان،        چون خورشید با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

راستی

                                                                                  با راستی است که گفتار زینت پیدا می کند.                                                                                                            حضرت محمد (ص)                        صداقت ،نخستین فصل دفتر دانایی است.     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید