خیانت

خیانت

 

خیانت در امانت از بدترین گناهان است. امام علی (ع)

   http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gif  

بزرگترین گناهان در این دنیا و اخرت خیانت است. امام علی (ع)

   http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gif  

هیچ گاه به دوست خود خیانت نکنید. حضرت محمد (ص)

   http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gif  

مومن بر هر صفتی خو می گیرد ولی بر دروغ و خیانت خو نمی گیرد. حضرت محمد (ص)

   http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gif  

راستی روزی را فراهم می اورد وخیانت تهیدستی را فراهم می اورد. حضرت محمد (ص)    http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gif   کسی که به مسلمانی خیانت نماید و یا به او زیان برساند و یا فریبش دهد از پیروان ما نیست. حضرت محمد (ص)

/ 0 نظر / 35 بازدید