کار و عمل

کار و عمل 

 

خردمند به کار و عملش و نادان به ارزویش تکیه می کند. امام علی (ع)

 

اضافی سخن را بچین و ان را به درازای عمل بدوز.

شهرام خواجویی

 

همیشه کسی هست که از نظر رفتاری ما را الگو قرار دهد ، پس سعی کنیم باعث گمراهی دیگران نشویم.

 

ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند. امام علی (ع)

 

کسی که همت بر انجام کار خیری کرده ، در عمل به ان تسریع کند و ان را به تاخیر نیندازد. امام صادق (ع)

وقتی بنده ای در عمل کوتاهی کند، خداوند او را به غم مبتلا سازد.

حضرت محمد (ص)

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید