صله رحم

صله رحم

 

سر زدن به اقوام و خویشاوندان به خدا نزدیک شدن است. امام صادق (ع)   صله رحم باعث پاکی اعمال ،دفع بلاها ، فراوانی اموال، زیادی عمر، توسعه رزق و محبوبیت خانوادگی است.پس بترس از خدا و صله رحم کن. امام باقر (ع)   صله رحم را انجام دهید حتی اگر شده با یک سلام. امام محمد باقر (ع)

 

سر نزدن به قوم ، عمر را کم می کند. حضرت محمد (ص)

 

پیوند خویشان ، عمر را فزونی دهد و از مرگ بد جلوگیری می کند. حضرت محمد (ص)

 

سر زدن به اقوام و خویشاوندان ، محبت و دوستی را بین انها زیاد می کند. حضرت محمد (ص)

/ 0 نظر / 57 بازدید