تفکر و اندیشیدن

تفکر و اندیشیدن 

 

تو را برای ان نیافریده اند که هر روز بهتر بخوری و بهتر بپوشی،برای ان افریده اند که هر روز بهتر بیندیشی.  

 

خدایا به ان که عقل دادی چه ندادی و به هر ان که عقل ندادی چه دادی. خواجه عبد الله انصاری  

 

فکر ادمی است که او را بر خاک مذلت می نشاند و یا بر قله سعادت می رساند. منوچهر نوذری  

 

جهان هر کس به اندازه فکر اوست. 

  

یک ساعت تفکر برابر با هفتاد سال عبادت بدون تفکر است. امام علی (ع)   

 

پیروزی در دوراندیشی و دوراندیشی  در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است. امام علی (ع)  

 

اگر می خواهی زندگیت را عوض کنی باید از عوض کردن اندیشه هایت اغاز کنی.زیرا هر چیز که برای تو پیش اید محصول اندیشه های توست. مارک فیشر  

/ 1 نظر / 51 بازدید
شبنم

خیلی خوب بود.ممنون.