اخلاق

اخلاق

 

دنیای امروز، از نداشتن پرهیز و اخلاق رنج می برد. ماری کوری  

 

 

بهترین نیکی ها ، سیرت نیک است. حضرت محمد (ص)  

 

 

همانا ارزش خانوادگی ، اخلاق نیکوست. امام علی (ع)  

 

 

روز قیامت در ترازوی کسی چیزی بهتر از حسن خلق گذاشته نمی شود. حضرت محمد (ص)     خوش اخلاقی گناه را آب می کند چنانکه آفتاب یخ را آب می کند. حضرت محمد (ص)

/ 0 نظر / 31 بازدید