امید

امید   اگر روزی مقام تو پایین امد نا امید نشو،زیرا افتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود و بامداد روز دیگر بالا می اید. افلاطون

 .

انچه پیش از مرگ ادمی را می کشد،نا امیدی است. .

 

وقتی خدا هست دلیلی برای ناامیدی نیست.

/ 0 نظر / 30 بازدید