نصیحت

نصیحت   نصیحت خوب و خیر همانند چراغی است که دل انسان را روشن می کند و باعث می شود که انسان واقعیت ها را بنگرد و بیندیشد. حضرت محمد (ص)

 

نصیحت کردن موجب خوش بینی می شود. امام علی (ع)

 

افراط در نصیحت موجب بد اندیشی می شود. امام صادق (ع)   محبوب ترین اعمال نزد خدا نصیحت کردن مومنین است. حضرت محمد (ص)

 

گوش دادن به نصیحت دیگران انسان را به راه راست هدایت می کند. امام صادق (ع)

/ 0 نظر / 29 بازدید