در خشم روان خویش می ازاری

 

در خشم روان خویش می ازاری در حلم وقار نگه می داری در خشم اگر گمان نصرت داری در حلم بود ، ثواب نیکوکاری همانا خداوند شخص باحیای بردبار را دوست دارد. امام محمد باقر (ع)

/ 1 نظر / 30 بازدید