جای یک گل خالیست

شاید ان روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت باید این طور نوشت چه شقایق باشد،چه گل پیچک و یاس جای یک گل خالیست تا که مهدی نیاید،زندگی دشوار است   

/ 2 نظر / 36 بازدید
friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.