بهترین اعمال

سه چیز از بهترین اعمال است:

1-سیر کردن گرسنگی مسلمانان

2-زدودن غم مسلمانان

3-پوشاندن زشتی و عیب انان

امام محمد باقر (ع)

/ 2 نظر / 41 بازدید
مرضيه

كارتون درسته، دستتون درد نكنه[گل]

فاطمه بهادری

دوسسسسسسسسسسسسسستون داریم