خداوند تعدی کنندگان را دوست ندارد.

در این آیه ضمن تصریح به ضرورت دفاع و مقابله در برابر تجاوز دیگران، یادآور مى‏شود که در میدان جنگ نیز از حدود و مرزهاى الهى تجاوز نکرده و متعرض بیماران، زنان، کودکان و سالمندانى که با شما کارى ندارند نشوید. قبل از دعوت آنان به اسلام، دست به اسلحه نبرید و شروع کننده جنگ نباشید و مقرّرات و عواطف انسانى را حتّى در جنگ مراعات کنید.
بعضى از صفات، در شرایط مختلف ارزش خود را از دست مى‏دهند؛ مثلا ترحّم یک ارزش است، ولى ترحّم بر پلنگ تیز دندان، ستمکارى بر گوسفندان است.
و یا علم یک ارزش است، لکن گاهى ندانستن ارزش مى‏شود. مثلا شبى که حضرت على علیه السلام در بستر پیامبر صلى الله علیه وآله به جاى آن حضرت خوابید و پیامبر خدا هجرت نمودند، ارزش این فداکارى بدان است که حضرت على نداند که کشته مى‏شود یا نه. و اگر بداند که او را نمى‏کشند، افراد عادّى نیز حاضرند چنین عملى را انجام بدهند. به هر حال هر یک از سخاوت و شجاعت ممکن است در شرایطى کم‏ارزش یا پرارزش یا بى‏ارزش شود، لکن تنها صفتى که هرگز از ارزش نمى‏افتد، مسئله‏ى عدالت است که در هر زمان و مکان و نسبت به هر فرد، دوست یا دشمن یک ارزش است.

سید علی بهبهانی - تفسیر نور

In the name of God

 Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! Allah loveth not (aggressors. ( 190

/ 1 نظر / 87 بازدید
فاطمه صفرزادگان

خیلی عالیه دوستون دارم